Dow Insight

Get to know BETAFOAM™ - The Fantastic Foam Fulfilling Driving Experience

2023-05-23 00:06:26

Dow พาทัวร์ เจาะลึกนวัตกรรมลดคาร์บอนที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ในมหกรรมโตเกียว โอลิมปิก 2020

เราจะพาทุกคนไปทัวร์เจาะลึกกันเลยว่า อาคารสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ มีหน้าตาเป็นอย่างไร และใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง

‘โสะเซย์’ ฉนวนกันความร้อนมหัศจรรย์ที่ช่วยรักษ์โลก

ช่างน่าทึ่งที่ความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์ (materials science) ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราดีขึ้น ดาว ในฐานะผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ ระดับโลก ที่ให้สำคัญกับความยั่งยืน จึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม