The Idea

ขยะทะเล ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ ที่มนุษย์ควรแก้ปัญหาให้ตรงจุด

ในสภาวะปัจจุบัน...คงไม่มีบริเวณใดในมหาสมุทรที่ปราศจากร่องรอยเศษซากจากพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ห่างไกลใจกลางของมหาสมุทรแปซิฟิคที่มีขยะลอยเป็นแพกว้างขนาดใหญ่กว่า 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร

2022-01-31 13:20:03

สวีเดน ประเทศขาดแคลนขยะ คำนี้ไม่เกินจริงใช่ไหม?

ท่านผู้อ่านทราบไหมครับว่า สวีเดนเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าขยะไปรีไซเคิลปีหนึ่งๆ เป็นล้านตัน คนจึงสงสัยกันว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เขาต่างก็อยากจะกำจัดขยะจำนวนมหาศาลออกไปให้ไกลๆ ประเทศตัวเอง แต่สวีเดนนี่กลับแปลก ขยะของตัวเองมีไม่เพียงพอหรืออย่างไร ถึงต้องไปเที่ยวซื้อเอาขยะของคนอื่น

วรรณคดีโบราณ : เมื่อคนในอดีตใฝ่ฝันถึงอนาคต

มนุษย์มีความต้องการใช้จินตนาการเพื่อการเอาชีวิตรอดมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ พลังของจินตนาการนั้นช่วยปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกและความคิดได้เป็นอย่างดี จินตนาการคือสิ่งที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สึกและ…