Dow Inspire

โลกร้อน ที่ไม่ใช่แค่อากาศ แต่หมายถึงภัยพิบัติธรรมชาติที่เราต้องช่วยกันหยุดยั้ง

2023-12-08 11:23:14

แนะนำหนังสือส่งเสริม EF: “ไม่เหมือนกัน แต่ก็เหมือนกัน”

ในโลกที่มีความซับซ้อนนั้น การคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์คือกระบวนการคิดที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทุกด้าน เป็นหนึ่งในทักษะศตวรรษที่ 21 ที่มนุษย์ทุกคนต้องมี 

เล่นมาก สมองดี

การเล่นของเด็กไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ทุกครั้งที่เล่น ไม่ว่าจะเล่นอะไร เล่นแบบไหน เล่นกับใคร สมองของเขาได้ฝึกฝนพัฒนาทั้งสิ้น

พาลูกออกจาก In Door Generation

นักวิชาการพบว่าด้านร่างกายถดถอย เด็กขาดการเคลื่อนไหว กลายเป็นเด็ก Indoor Generation ดังนั้น  เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง  สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรีบแก้ไข  คือการฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กโดยเร็ว

รวมคำอวยพรปีใหม่จากทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022

ในวาระสำคัญ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทีมงาน @Dow ได้รวบรวมคำอวยพรจากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อส่งต่อคำขอบคุณและความปรารถนาดีให้กับทุกท่านสำหรับความอุตสาหะในปีอันหนักหน่วง และมีปี 2565 ที่สดใสไปด้วยกัน

เสียงสะท้อนจาก Gen Z

สภาองค์กรนายจ้างคาดการณ์ว่าในปี 2021 นี้ คนรุ่น Gen Z จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 9 แสนคน โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล แล้วคน Gen Z คือใคร มีลักษณะเฉพาะอย่างไร เรามาทำความรู้จักกับคนเจเนอเรชั่นนี้กันดีกว่า