Safe and Sound

ดูแลตัวเองอย่างไร ไม่ให้เหนื่อยล้าจากการขับรถทางไกล

การเดินทางไกลที่ต้องขับรถเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าแก่ร่างกายได้ จากผลศึกษา พบว่า ความเหนื่อยล้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถึง 3 เท่าเลยทีเดียว วันนี้ ทางทีมงาน RC มีเคล็ดลับดีๆ เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าขณะเดินทางมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ

2022-01-31 13:49:29

เติมพลังให้เต็ม รักษาวินัยให้เคร่งครัด ลดการติดโควิด-19 ด้วยตนเอง

ประจำกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พบว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยป้องกัน COVID-19 ได้เป็นอย่างดีคือวินัยในตัวเราที่เราควบคุมได้ 100%