Dow Bulletin

ดาวรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครบหนึ่งทศวรรษ

ดาวรับรางวัล ‘องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2563 ระดับแพลตินัม’ รางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards

2021-10-11 21:09:35

P&SP Plastic Roads August 13, 2019

ดาวจับมือพันธมิตรนำ ‘พลาสติกเหลือใช้’ มาทำ ‘ถนน’ ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เอสซีจี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาพัฒนานำพลาสติกเหลือใช้

Dow เดินหน้าอบรม “แกนนำวัคซีนชีวิต” รุ่น 5

กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย จัดการอบรมออนไลน์เติมความรู้ “ทักษะสมอง EF” Change Agent รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก”

Dow จับมือสยามพิวรรธน์ และพันธมิตร เดินหน้าโครงการ Siam Pieces สร้างโมเดลจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

เดินหน้าโครงการ Siam Pieces (สยาม พีซเซส) เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน