ดาวรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครบหนึ่งทศวรรษ

ดาวรับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2563 ระดับแพลตินัม’ รางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม จากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ดาวได้รับรางวัลเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล ‘ระดับแพลตินัม’ เป็นครั้งแรกในปีนี้

ดาวรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครบหนึ่งทศวรรษ

ดาวรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครบหนึ่งทศวรรษ