ดาวจับมือพันธมิตรนำ ‘พลาสติกเหลือใช้’ มาทำ ‘ถนน’ ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เอสซีจี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาพัฒนานำพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทาง ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรง ยืดอายุการใช้งานถนน สร้างมาตรฐานใหม่ให้การทำถนนของประเทศ ตอบโจทย์การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามนโยบาย ‘Bio Circular Green Economy’ ของรัฐบาล ปัจจุบันเอสซีจีและดาว ได้ร่วมกับภาคเอกชนทำถนนพลาสติกต้นแบบความยาว 7.7 กิโลเมตร นำพลาสติกเหลือใช้หมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าได้รวม 23 ตัน