ดาวติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

ความยั่งยืนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดาวให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองดาวจึงได้รับการยกย่องจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2563 ดัชนีดังกล่าวได้รับการยอมรับในการใช้ประเมินผลดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีมากกว่า 3,500 องค์กรที่เข้าร่วมการประเมินในแต่ละปี และดาวติดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ด้วยผลงานอันโดดเด่น

 

Dow Jones Sustainability Indices