วัฒนธรรมดาวกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศเวียดนาม

เรื่องโดย  เอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์
General Director, Dow Chemical Vietnam

เมื่อพูดถึงหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก หนึ่งในคำตอบที่อยู่ในใจของหลายคนน่าจะมีประเทศเวียดนามรวมอยู่ด้วยแน่ๆ 

ด้วยข้อได้เปรียบในเชิงโครงสร้างของประชากรที่อายุน้อย มีค่าจ้างแรงงานต่ำ บวกกับนโยบายของรัฐในการเปิดรับการลงทุน เวียดนามจึงเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นบวกท่ามกลางสถานะการณ์ระบาดของ COVID -19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามฟื้นตัวได้รวดเร็วมากในไตรมาสที่ 3 และยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 6 ในปี 2564

ดาว เริ่มต้นที่ประเทศเวียดนามในปี 2538 โดยมีสถานะเป็นสำนักงานตัวแทนการจัดจำหน่าย และค่อยๆ ขยายกิจการต่อเนื่องจนยกสถานะเป็นบริษัทจำกัด ในปี 2559  การที่ ดาว เวียดนาม ได้รับสถานะเป็นบริษัทจำกัด ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตของกิจกรรมได้อย่างหลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศด้วยสกุลเงินดอง การจัดตั้งโกดังเก็บสินค้า และการลงทุนในโรงงานผลิตสินค้า ยอดขายของดาวในประเทศเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง โดยมียอดขายจากเม็ดพลาสติกประเภท Polyethylene เกินครึ่งของยอดขายทั้งหมด ตามด้วยยอดขายของสินค้าในกลุ่ม Polyols, Coating และ Silicone ตามลำดับ

ปัจจุบัน ดาว ยังคงมุ่งมั่นขยายกิจการในประเทศเวียดนาม เน้นให้เกิดการเจริญเติบโตในสินค้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สร้างกำไรได้อย่างมั่นคง ซึ่งแผนงานขยายกิจการกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการเจาะตลาดสินค้าในแต่ละกลุ่ม รวมถึงศึกษาถึงความเป็นได้ในการการสร้าง Customer Collaboration Center ซึ่งจะมีทั้งห้องทดลอง และห้องประชุมสำหรับรับรองลูกค้าในสถานที่เดียวกัน เพื่อให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการอันดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

นอกเหนือจากการพัฒนายอดขายแล้ว ดาว ประเทศเวียดนาม ยังยึดถือพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีโดยการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่เราอาศัยอยู่ด้วย เราเริ่มต้นโครงการนำขยะพลาสติกมาทำถนนเมื่อปี 2562 และได้รับการตอบรับจากทั้งฝ่ายเอกชน และฝ่ายรัฐบาลอย่างล้นหลาม ความสำเร็จของโครงการยังได้รับการกล่าวถึงในหลายๆ การสัมนาขนาดใหญ่ ผ่านทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล

เมื่อต้นปี 2563 ดาว เวียดนาม ได้จับมือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเวียดนาม และพันธมิตร เพื่อจัดตั้งองค์การความร่วมมือในการส่งเสริมและสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของขยะพลาสติกในประเทศเวียดนาม องค์กรนี้ถือเป็นองค์กรความมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนองค์กรแห่งแรกที่มีพันธกิจในเรื่องการจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการพัฒนาสังคม ส่งผลให้ ดาว ประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลองค์กรเอกชนยอดเยี่ยมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีซ้อน อย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นผลจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มี DNA ของดาว ในการไม่ยอมแพ้ มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหา จนเมื่อถึงเวลานี้เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่ารัฐบาลเวียดนามเห็นภาพ ดาว ในฐานะของผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเทศเวียดนามอยู่ห่างจากประเทศไทยไม่ไกลเลยครับ ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินไม่ต่างจากที่เราบินไปภูเก็ต คนเวียดนามก็มีอัธยาศัยคล้ายๆ คนไทย ทักทายกันก็เรียกกันเป็นพี่เป็นน้อง ถึงขนาดว่ามุกตลกก็ยังคล้ายๆ กัน เวลาเล่นมุกแบบไทยๆ ให้คนเวียดนามฟังเขาก็ขำตัวงอเหมือนเรา คนเวียดนามชอบและมีทัศนะคติที่ดีมากกันคนไทยครับ

ผมเชื่อว่า ดาว เวียดนาม จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต การขยายกิจการย่อมต้องการบุคคลกรเพิ่มมากขึ้น และเพื่อนๆ ที่ ดาว เวียดนาม ก็มีความสนใจในการหาโอกาสในการออกไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าประเทศไทยย่อมเป็นตัวเลือกต้นๆ ของเขา 

หวังว่าเพื่อนๆ ที่เมืองไทย และเพื่อนๆ ที่เวียดนามจะได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิด หรือแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างประเทศกันมากขึ้น ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานต่างวัฒนธรรม และมีความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยครับ