ดาวส่งเสริม ‘ชุมชนเกาะกลาง’ สู่ต้นแบบชุมชนจัดการขยะครบวงจร

ดาว จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี แห่งนี้ ตั้งอยู่บนเกาะกลางคลองพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 270 คนใน 58 หลังคาเรือน บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เป็น “ชุมชนบนเกาะ” เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพฯ ที่พร้อมเปิดให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ ช่วยหยุดขยะต่างๆ ไม่ให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ หาช่องจำหน่ายขยะ สร้างรายได้และคืนกลับเป็นสวัสดิการพิเศษให้ชุมชน พร้อมต่อยอดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป