Dow ติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดีที่ใส่ใจชุมชน

เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ล่าสุด Dow ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์กรพลเมืองดีที่ใส่ใจชุมชนและผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ จากการจัดลำดับ The Civic 50 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง Points of Light รางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม และสนับสนุนชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 Dow ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งการสนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความท้าทายที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเหยียดเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียม และปัญหาอื่น ๆ