ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย ‘ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส’

ดาว และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย ‘ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส’ ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลน งานนี้มีผลงานจากนักท่องเที่ยวและช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 400 ภาพ โดยแบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไป และ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีทั้งรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และรางวัลชมเชย สามารถเข้าไปชมผลงานภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่เฟซบุ๊ก Dow Thailand

 

ภาพชนะเลิศ

ภาพชนะเลิศ